top of page

Hedefimiz, Amaçlarımız:

Türkiye’de lider Dünya’da rekabetçi olma konumunu sürdürmeye çalışmak kurmuş olduğumuz kalite yönetim sisteminin desteği ile;

  • Her zaman daha kaliteliyi, ilk aşamada, hatasız olarak üretmek.

  • Müşteri odaklı olarak çalışarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek.

  • Tedarikçi ve müşterilerimizi sistemin bir parçası olarak görmek.

  • Tüm çalışanların katılımını sağlayarak sürekli gelişen, eğitim ve bilgi destekli, bir politika uygulamak.

  • Politikasından hiçbir zaman ödün vermeden sürekli iyileştirmeler yapmak.

  • Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları etkili ve verimli kullanabilmek.

  • Ülke çıkarları çerçevesinde yasalara uygun üretim yapmak.

Yukarıda belirtilen hedef ve amaçlarımızı yerine getirmeyi Ayez Plastik Yönetimi ve Çalışanları olarak taahhüt ederiz.

ayezplastik.com

bottom of page